Cửa kính lùa 2

  • Thông tin sản phẩm

Description

Cửa kính lùa 2

Đặc điểm sản phẩm:

  • Kính lùa cửa sổ
  • Kích thước: tối đa 2m7