Cánh kính 2 lớp 3

Cánh kính 2 lớp 3

  • Thông tin sản phẩm

Description

Cánh kính 2 lớp 3

Đặc điểm sản phẩm:

  • Cửa ra vào đóng mở, cửa sổ nội thất
  • Kích thước: 6.38mm