Cánh kính 2 lớp 1

Cánh kính 2 lớp 1

  • Thông tin sản phẩm

Description

Cánh kính 2 lớp 1

 

Đặc điểm sản phẩm:

  • Cửa lùa, kính trong
  • Kích thước: 6.38mm