Cánh cửa phủ UV 5

Cánh cửa phủ UV 5

  • Thông tin sản phẩm

Description

Cánh cửa phủ UV 5

canh-cua-phu-UV

Đặc điểm sản phẩm:

  • Làm cánh tủ quần áo
  • Kích thước: 2400 x 900 (cm)